Aşağı Emirler Köyü Web Sitesi  
   
Tarihçe Gelenekler Görenekler Geçim Kaynakları Arazi İklim Soyadlar Lakaplar Meslekler Köy Vakfı Köye Ulaşım Köyden Fotolar Emirdede TürbesiEmirdede Türbesi

Kesin olmamakla birlikte, emirler köyüne ilk yerleşen olduğu söylenmektedir. Horasan Erenlerindendir. Yatır 2004 yılına kadar taşlarla çevrili, bakımsız bir halde iken Aralık 2004 te bugünkü görüntüsünün ilk temelleri atılmıştır. Vakıf yönetiminin değişmesiyle birlikte yeni yönetim tarafından yarım kalan iş devralınmış, halkımızın desteğiyle daha büyük bir bütçe ayırarak, üstü kubbe ile kapatılmış, ayak sütunlarına yarıya kadar duvar örülmüş, beteve cam mozaik ile kaplanıp daha güzel bir hale getirilmiştir. Türbenin içindeki mermer mezar köylümüz Sadık oğlu Talat TOPÇU, yine türbemizin kubbesindeki alüminyum sac Hüseyin oğlu Ali Ekber Durmuş tarafından yaptırılmıştır.

Emirdede türbesi her türlü dilek ve istek için ziyaret edilir, adak kurbanları kesilir. Her sene 6 Mayısta (Hıdırellez günü) köylümüz tarafından ziyaret edilir, kurbanlar kesilir, yağmur duası yapılır ve dilekler dilenir.

Emirdede türbesinden, sadece kurumuş ağacı alıp orada yakmak gerekir, başka yerde yakanların geçmişte başına gelenler türbede yatan Zatın nasıl keramet sahibi olduğunun göstergesidir.(Örneğin, geçmişte köyümüze gelen göçmenler uyarıları dikkate almayıp türbeden ağaçları kesmişler ve ertesi sabah göçmenlerden bir genç ölmüştür. Yine köyümüzden Naçar Doğan türbeden kurumuş ağaç kesip satmış, akabinde kabus görmeye başlamış; bunun üzerine satamadığı odunları geri getirip, türbeye kurban kesmesine rağmen tam anlamıyla rahata erememiştir.)

Emirdede Türbesi