ANKARA Çubuk İlçesi - Aşağı Emirler Köyü Web Sitesi.

Beş kıtanın en büyüğü olan Asya kıtasının ortasında bulunan, Orta-Asya’da yaşayan Türk boylarından Oğuzlar, bölgenin ikliminde kuraklık baş gösterince bütün kavimler gibi özellikle batıya doğru göç etmeye başlamışlardır. Kökenimiz M.S.(milattan sonra) 1200 yıllarında Orta-Asya’dan gelen 24 Oğuz Boyundan birisi olan EYMÜR boyudur. Aşağı Emirler, Çubuk İlçesinin doğusunda ilçeye 25 km uzaklıktadır. Köy iki dere arasında ve üç tepe ile çevrilidir. Yayla çayı genellikle kuraktır; çayın ucu Yeni Çöte arazisindeki LORLU kayasının civarından başlar, Çöte çayı ile köyün içinde birleşir. Köyümüz Aşağı Emirler, 1952 yılına kadar, Emirler ismiyle Kalecik ilçesine bağlıydı. Zamanın şartları çok elverişsiz ve zordu, insanlar bir yere gidebilmek için genelde yürümek zorunda kalırlardı. Bu nedenle gidip-gelmek kolay olsun, insanlar resmi işlerini daha rahat yapabilsin diye 1952 den sonra Kalecik’e göre 10 km daha yakın olan Çubuk’a (20 km) bağlandı. Özellikle 1970’li yıllarda Ankara’ya göç edenler çoğalmıştır. Gidenlerin bir kısmı kamu sektöründe çalışmaya başlamıştır, bir kısmı da ticaretle uğraşmıştır. Köyde kalan kesim ise tarım ve hayvancılıkla geçimlerini sürdürmeye devam etmiştir. Köyümüzdeki okul 1936 yılında yapılmış olup ilk yıllarda amaç insanları okur-yazar yapmak olmuştur. Daha sonraları önce 3. Sınıf, sonrasında ise 5. Sınıftan diploma sahibi yapmak amaç olmuştur. Okul sayesinde 1940’lı yıllardan sonra okur-yazar oranı artmış ve köyümüz halkının ufku açılmış, hayat görüşü değişmiştir. Köyümüz okulu yaklaşık 10 yıldır kapalı olup, köyümüzdeki 15-20 çocuk devletin masraflarını karşıladığı bir araçla Çubuktaki okullara giderek eğitimlerine devam etmektedir. Köyümüzde kışları sert geçer, soğuk ve yağışlıdır; yazları sıcak ve kurak; ilkbahar genelde serin ve yağışlı; sonbahar ise kurak ve soğuktur. Kısaca İç Anadolu’nun sert kara iklimi hüküm sürmektedir. Bitki örtüsü olarak, meşe, karaçalı, meyve olarak ahlat, ayva, elma, ceviz, erik, kayısı, vişne, armut vb. ağaçlar, dere ve çay kenarında söğüt, kavak ağaçları vardır. Sulak yerlerde insanlar kendine yetecek kadar sebze üretimi de yapar.
Köyün nüfusu Ankara’ya göçlerden dolayı giderek azalmaktadır...
Aşağı Emirler Köyü Resmi Web Sitesi

Aşağı Emirler
     
 

Köy Vakfı

Çubuk

 

 


     

Bu site 2008 yılı Mart ayındaOKtarafından yapılarak köy vakfına hediye edilmiştir.